پای ستاره جدید سینمای جهان به روانشناس باز شد

پای ستاره جدید سینمای جهان به روانشناس باز شد

او در مصاحبه ی جدیدی در اینباره گفت: «وقتی که هنوز خودت را نمی شناسی، شنیدن انتقاد برایت خیلی سخت می شود. با خودم می گویم که “آن ها از چه چیز من متنفرند؟” چون شناختی از خودم ندارم.»
در این مصاحبه معلوم شد که براون برای اینکه از بتواند از پس آزار و اذیت های مجازی مداومی که با آن ها مواجه بوده بربیاد، به پیش روانشناس رفته است. او دیگر هیچ شبکه اجتماعی ای در تلفن همراه خود ندارد و شخص دیگری صفحات او در اینستاگرام و فیسبوک را اداره می کند.
او در روز تولد ۱۶ سالگی اش، در پستی اینستاگرامی به رنجی اشاره کرد که به عنوان یک دختر کم سن و سال به خاطر شهرت و قرار گرفتن در کانون توجه متحمل می شد.
او در این پست نوشته بود: «باید اقرار کنم که این چند سال به من اصلاً راحت نگذشته. یک وقت هایی خسته می شوم از اظهارنظرهای ناشایست، نگاه جنسی و توهین های بی دلیل که نتیجه اش رنج کشیدن و از بین رفتن اعتماد به نفس من است.»
او چندی قبل در مصاحبه ی دیگری درباره ی تجربه ی خود از حضور در صحبت کرده و خود را نمونه ی خوبی از شرایط امروز دنیا و نگاه جنسی به دختران کم سن و سال دانسته بود.
براون در مصاحبه ی اخیر خود گفت که در ابتدا در واکنش به انتقادها سعی کرد کارهای مختلفی انجام دهد، با این تصور که شاید بتواند منتقدانش را ساکت کند.

پای ستاره جدید سینمای جهان به روانشناس باز شد

او دراینباره گفت: «بعدش سعی می کنید که جلوی انتقادها را بگیرید، چون با خودتان فکر می کنید که “باید چطور آدمی می بودم؟ آن ها می خواهند که من چطور آدمی باشم؟” بعدش بزرگ تر شدم و خانواده و دوستانم هم واقعاً کمکم کردند. این به من کمک کرد که متوجه شوم لازم نیست آنطوری باشم که آن ها می گویند باید باشم. من خودم باید رشد درونی داشته باشم. این کاری بود که کردم.»