هنگامه قاضیانی آزادشد

هنگامه قاضیانی آزادشد

۲۹ آبان و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دستور مقام قضایی بازداشت شده بود.

طبق اخبار منتشر شده این بازیگر به قید وثیقه آزاد شده است.