شهاب حسینی حسابی از خجالت روسیه درآمد

شهاب حسینی حسابی از خجالت روسیه درآمد

در اعتراض به حضور بدون هماهنگی فیلمش در یک روسی متنی تند را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

این بازیگر سینمای ایران نوشت:

اعتراض به استفاده بدون هماهنگی نامش در یک جشنواره روسی، شهاب حسینی با استفاده از هشتگ اوکراین این متن را منتشر کرده: پیرو خبر موفقیت فیلم سینمایی خانه ماهرخ در جشنواره Spirit of fire در کشور روسیه که نام بنده را صرفا بابت حمایت و رفاقتی بی‌نتیجه به عنوان تهیه کننده یدک می‌کشد، لازم به ذکر است که ارسال این فیلم به جشنواره این کشور متخاصم ، بدون هماهنگی با اینجانب صورت پذیرفته. فلذا، کسب موفقیت از جشنواره کشوری که آغاز کننده جنگ ویرانگر و متجاوز به خاک اوکراین است، برای بنده فاقد ارزش بوده و بدینوسیله از سمت اهدایی خود به عنوان تهیه کننده این فیلم اعلام برائت می‌نمایم.

سید شهاب الدین حسینی.

شهاب حسینی حسابی از خجالت روسیه درآمد