چه روشهایی برای گالوانیزه کردن وجود دارد

برای گالوانیزه کردن فلزها، چندین روش و تکنولوژی وجود دارد. در زیر، توضیح مختصری از چندین روش گالوانیزه کردن آورده شده است:

گالوانیزه گرم

در این روش، فلزها به طور کامل یا جزئی درون یک حمام از آب گرم حاوی روی غرق می‌شوند. این حمام شامل یک محلول گرم از روی مایع (معمولاً روی کلرید) است. قطعات فلزی پس از آبکاری و پیش‌ آماده‌ سازی، در این حمام غرق می‌شوند و لایه گالوانیزه ایجاد می‌شود.

گالوانیزه الکترولیتی

در این روش، قطعات فلزی به عنوان کاتد در یک سلول الکترولیتی قرار می‌گیرند. یک جریان الکتریکی از یک منبع روی به عنوان آند به فلز متصل می‌شود. این فرآیند باعث ایجاد یک لایه نازک اتصالات گالوانیزه روی سطح فلز می‌شود.

گالوانیزه به روش اسپری

در این روش، محلول گالوانیزه شده به شکل اسپری بر روی سطح فلز پاشیده می‌شود. این روش به خصوص برای پوشش قطعات با شکل‌ها و ابعاد مختلف به کار می‌رود.

گالوانیزه برخوردی

این روش در اصطلاحات مختلفی به کار می‌رود، اما در هر صورت، از ضربه‌ها و اصطکاکات مکانیکی بر روی سطح فلز برای نفوذ مواد گالوانیزه به داخل ساختار فلزی استفاده می‌شود.

چپقی زاکو

هر یک از این روش‌ها وابسته به نیازهای مختلف صنایع و کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. انتخاب روش گالوانیزه کردن به عواملی نظیر ابعاد قطعه، شکل، مقدار مورد نیاز از مقاومت به خوردگی، و هزینه مرتبط با فرآیند بستگی دارد.

پیش گالوانیزه چه کاربردی دارد؟

پیش‌ گالوانیزه یا پوشش گالوانیزه پیشین به مرحله گالوانیزه کردن از طریق فرآیند گرم یا الکترولیتی اشاره دارد و از ابتدای تولید به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود. این روش به معنای اعمال لایه گالوانیزه به فلزها در مراحل اولیه تولید یا قبل از استفاده نهایی آنها است. این پوشش ممکن است به عنوان یک استراتژی مؤثر در حفاظت از فلزها در مقابل زنگ‌زدگی و خوردگی عمل کند. برخی از کاربردهای اصلی پیش‌ گالوانیزه عبارتند از:

لوله‌کشی

قطعات لوله‌کشی، مخصوصاً در سیستم‌های آب و فاضلاب، انبارهای آب، و شبکه‌های گاز، معمولاً پوشش پیش‌ گالوانیه می‌شوند. این پوشش به عنوان یک لایه حفاظتی ابتدایی عمل می‌کند و مقاومت به زنگ‌ زدگی فلزها را افزایش می‌ دهد.

تولید پنل‌های فلزی

در صنایع ساخت و ساز، پنل‌ها و ورق‌های فلزی که برای استفاده در سازه‌ها، صنعت خودرو، یا دیگر بخش‌ها طراحی شده‌اند، ممکن است پیش‌گالوانیه شوند. این کاربرد به تأخیر ایجاد زنگ‌زدگی و خوردگی در زمان اولیه کمک می‌کند.

ساخت قطعات خودرو

در صنعت خودروسازی، برخی از قطعات ممکن است پیش‌گالوانیه شده و به عنوان یک لایه مقاوم در برابر شرایط محیطی دشوار استفاده شوند. این می‌تواند تأثیرات نمایی را در مقابل خوردگی و زنگ‌زدگی بهبود بخشد.

تولید اجزاء الکتریکی و الکترونیکی

در برخی از اجزاء الکتریکی و الکترونیکی، استفاده از پوشش پیش‌گالوانیه ممکن است به عنوان یک محافظ از نظر الکتریکی و محیطی در نظر گرفته شود.

ساخت سازه های فلزی

در ساخت سازه‌های فلزی یا قطعات ساختمانی، انتخاب پوشش پیش‌گالوانیه می‌تواند عمر مفید و مقاومت به شرایط محیطی را افزایش دهد.

به طور کلی، پیش‌گالوانیه کردن به عنوان یک روش مؤثر برای محافظت اولیه از فلزها در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی در زمان ابتدایی تولید و فرآیند‌های ساخت استفاده می‌شود.

گالوانیزه چیست؟

گالوانیزه کردن یک فرآیند پوشش فلزی است که به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی فلزها به کار می‌رود. این فرآیند معمولاً با استفاده از روشهای گرم یا الکترولیتی انجام می‌شود و لایه ای از فلز محافظ روی سطح فلز اصلی اعمال می‌شود. روش‌های متداول گالوانیزه کردن عبارتند از:

گالوانیزه گرم

در این روش، فلزها به یک حمام از آب گرم حاوی روی غرق می‌شوند. حرارت موجود در حمام، فلز روی را به سرعت به سطح فلزهای غرق شده جذب کرده و لایه گالوانیزه را ایجاد می‌کند.

گالوانیزه الکترولیتی

در این روش، قطعات فلزی به عنوان کاتد در یک سلول الکترولیتی قرار می‌گیرند و یک جریان الکتریکی از یک منبع روی به عنوان آند به فلزها اعمال می‌شود. این جریان الکتریکی باعث انتقال یون‌های روی به سطح فلزها و ایجاد لایه گالوانیزه می‌شود.

گالوانیزه کردن از ویژگیهای فلز روی به عنوان لایه محافظ بر روی فلز اصلی بهره می‌برد. روی به دلیل مقاومت به زنگ زدگی و خوردگی، به عنوان یک فلز فعال، حاصل از گالوانیزه کردن به عنوان یک لایه محافظ، فلز زیرین را از تأثیرات محیطی محافظت می‌کند. این فرآیند به عنوان یک روش مؤثر برای افزایش عمر مفید قطعات فلزی در معرض شرایط محیطی سخت به کار می‌رود.

جمع بندی

در جمع‌بندی، گالوانیزه کردن یک فرآیند پوشش فلزی است که به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی فلزها به کار می‌رود. این فرآیند به دو روش اصلی گرم و الکترولیتی انجام می‌شود. در گالوانیزه گرم، فلزها در یک حمام از آب گرم حاوی روی غرق می‌شوند و لایه گالوانیزه ایجاد می‌شود. در گالوانیزه الکترولیتی، از جریان الکتریکی برای ایجاد لایه گالوانیزه روی سطح فلزها استفاده می‌شود.

گالوانیزه کردن به ویژگی‌های مثبت فلز روی، به ویژه مقاومت به زنگ زدگی و خوردگی، اعتماد کرده و لایه گالوانیزه به عنوان یک لایه محافظ مؤثر عمل می‌کند. این فرآیند در صنایع مختلف از جمله ساخت و ساز، لوله‌کشی، صنایع خودروسازی، و تولید قطعات الکترونیکی و الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گالوانیزه کردن به عنوان یک روش مؤثر در افزایش عمر مفید فلزها و حفاظت از آنها در مقابل شرایط محیطی مختلف تأکید می‌شود.