چهارشنبه سوری ۱۴۰۲ چند شنبه است؟

چهارشنبه سوری ۱۴۰۲ چند شنبه است؟

یا "الوپَرَک" در تاجیکستان، یکی از آیین های پاک و جشن های ایرانی و زرتشتی است که از غروب آخرین سه شنبهٔ ماه اسفند تا پس از نیمه شب چهارشنبهٔ سال، برگزار می شود.

اصلی ترین ویژگی جشن چهارشنبه سوری، برافروختن و پریدن از روی آتش است.

چهارشنبه سوری اولین جشن از مجموعهٔ جشن ها و مناسبت های نوروزی است که با برافروختن آتش و برخی رفتارهای نمادین دیگر، به صورت جمعی در فضای باز برگزار می شود.

جشن چهارشنبه سوری، یکی از رویدادهای مهم و جذاب ایران است که هر سال برگزار می شود.

چهارشنبه سوری امسال چندمه؟ 1402

چهارشنبه سوری امسال چندمه؟ در تاریخ ۲۲ اسفند، جشن چهارشنبه سوری برگزار می شود.

چهارشنبه سوری ۱۴۰۲ چند شنبه است؟

چهارشنبه سوری چند شنبه است؟

چهارشنبه سوری امسال 1402 سه شنبه 22 اسفند ماه می باشد.

تاریخ دقیق چهارشنبه سوری ۱۴۰۲ در تقویم شمسی چه روزی است؟

تاریخ دقیق چهارشنبه سوری در تقویم شمسی به شرح زیر است:
– سه شنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
– ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

تاریخ دقیق چهارشنبه سوری در تقویم میلادی امسال چه روزی است؟

تاریخ دقیق چهارشنبه سوری در تقویم میلادی به شرح زیر است:
– Tuesday, 12 March 2024
– ۲۰۲۴/۰۳/۱۲

تاریخ دقیق چهارشنبه سوری در تقویم قمری چه روزی است؟

تاریخ دقیق چهارشنبه سوری در تقویم قمری به شرح زیر است:
– الثلاثاء، ٠٢ رمضان ١۴۴۵
– ١۴۴۵/٠٩/٠٢

چهارشنبه سوری امسال چندم است؟

تاریخ چهارشنبه سوری امسال ۲۲ اسفند 1402 می باشد.