پست تازه منوچهر هادی با متنی فلسفی/عکس

پست تازه منوچهر هادی با متنی فلسفی/عکس

بازیگر سینما خود را با عکس و متن جدید به روز کرد.

او نوشت: گه زندگی رو به سه بخش تقسیم کنیم.

امروز، فردا، و پس فردا

امروز روز سختمونه

فردا سخت و دشوارتر

و پس فرداست که قشنگ و راحت و زیباست.

متاسفانه بیشتر ما عصر فردا می‌میریم.

عصر فردا سوختتو تکمیل کن یه تلاش مضاعف یه استارت قوی و یه حرکت جانانه

پیش به سوی پس فردا

عاشق همتونم

سلامت باشین در کنار خانواده

پست تازه منوچهر هادی با متنی فلسفی