پایان دادگاه پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش

پایان دادگاه پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش

حسین فاضلی هریکندی با اعلام پایان رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز گفت: در روز جاری دو متهم دیگر پرونده قتل مرحوم مهرجویی و همسر وی تفهیم اتهام شدند و متهمان و وکلای آنها دفاعیات خود را در خصوص اتهامات تفهیم شده ارائه نموده و وکلای شاکیان نیز به طرح سوالات و ابهامات خود از متهمان و وکلای آنها پرداختند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برگزاری دومین روز از جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده مرحوم داریوش مهرجویی و مرحومه رقیه(وحیده) محمدی فر که در سالن اجتماعات دادگستری کرج برگزار شد، گفت: روز گذشته پس از قرائت کیفرخواست از سوی معاون دادستان شهرستان فردیس، وکلای اولیای دم، شکایت موکلان خود از متهمان پرونده را مطرح و تقاضای مجازات و قصاص را مطرح کردند، سپس دو نفر از متهمان توسط دادگاه کیفری یک استان البرز تفهیم اتهام شدند و پس از دفاع متهمان، وکلای آنها به دفاع از موکلان خود پرداختند و وکلای اولیای دم نیز سئوالات و ابهامات را از متهمان جویا شدند که رسیدگی دادگاه بیش از هفت ساعت در دو جلسه صبح و بعد از ظهر به طول انجامید.

فاضلی هریکندی متذکر شد: در این پرونده برای چهار متهم حسب مورد به اتهاماتی از قبیل مباشرت در قتل عمدی آقای داریوش مهرجویی و خانم رقیه(وحیده) محمدی فر، شروع به قتل عمدی و معاونت در آن، ایراد ضرب و جرح عمدی، مشارکت در سرقت، ورود به عنف، تهدید با چاقو و اخفای ادله جرم از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس کیفرخواست صادر و از دادگاه کیفری یک استان البرز تقاضای تعیین مجازات و صدور حکم شده بود.

پایان دادگاه پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش/ اعترافات قاتل مهرجویی

وی با بیان اینکه بر این اساس هر چهار متهم پرونده در خصوص اتهامات وارده از سوی دادگاه تفهیم اتهام شدند تصریح کرد: در روز جاری نیز پس از تحقیق از دو متهم دیگر و وکلای آنها، وکلای اولیای دم مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش، مجددا با اعلام شکایت خود از هر چهار متهم حاضر در دادگاه، از دادگاه تقاضای صدور حکم به مجازات متهمان پرونده از جمله تعیین مجازات قصاص برای ارتکاب قتل عمدی مقتولین را کردند و دادگاه نیز پس از اخذ آخرین دفاع متهمان و وکلای مدافع آنها، ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه دادگاه به ریاست قاضی یوسف فلاحی و مستشاران، محمد گشتاسبی و جواد کشاورزی برگزار شد گفت: دادگاه مجموعا پس از رسیدگی یازده ساعته به اتهامات چهار متهم پرونده در جلسات صبح و عصر روز قبل و نیز جلسه صبح روز جاری، ختم رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی و خانم رقیه(وحیده) محمدی فر را اعلام کرد و بنابراین رای مقتضی نیز در مهلت قانونی از سوی دادگاه صادر خواهد شد.

در دومین جلسه دادگاه، منوچهری یکی از وکلای خانواده مرحوم مهرجویی و همسرش اظهار کرد: با توجه به اینکه متهمان در اقاریر خود به اینکه در قتل مشارکت داشته‌اند و شرایط را برای قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را فراهم کرده‌اند اعتراف کردند، از دادگاه تقاضای صدور حکم قصاص برای هر ۴ متهم پرونده به اتهام قتل عمدی، پرداخت دیه و صدور مجازات برای ورود به عنف و سرقت را دارم.