وسایل ویلای امیر تتلو به حراج گذاشته شد

وسایل ویلای امیر تتلو به حراج گذاشته شد

خبر‌ها حاکی از این است که وسایل ویلای “ ” تخلیه و به گذاشته شده است.

بهمن بابا زاده خبرنگار موسیقی در کانال خود نوشت: وسایل ویلای “امیر تتلو” با همکاری برنامه گذارش تخلیه و به حراج گذاشته شد! دوستان و خود “امیر تتلو” طبق شنیده‌ها رضایت از این حرکت نداشتند.

وسایل ویلای امیر تتلو به حراج گذاشته شد