واکنش همایون شجریان به شایعه جدایی از سحر دولتشاهی

واکنش همایون شجریان به شایعه جدایی از سحر دولتشاهی

در واکنش به شایعات فضای مجازی، در صفحه شخصی اش پست موقتی منتشر کرد.

این هنرمند در این پست توضیح داد: «نه خیانتی در کار بود نه سقط بچه‌ای، خسته شد صبر ما اما رفاقت تا همیشه پابرجاست.»

واکنش همایون شجریان به شایعه جدایی از سحر دولتشاهی

این پست موقت همایون شجریان واکنشی به خبر جدایی او از سحر دولتشاهی و شایعات در پی این خبر است.