هادی کاظمی با این کار همه را شوک زده کرد

هادی کاظمی با این کار همه را شوک زده کرد تسلط قابل توجهی به زبان و لهجه‌های مختلف دارد که در شوی ناتو مورد توجه و دیگر شرکت کنندگان قرار گرفت. لحظات اجرای او و دیگر را می‌بینید. حجم ویدیو: 24.56M | مدت زمان ویدیو: 00:02:55