میترا حجار برای بازجویی احضار شد

میترا حجار برای بازجویی احضار شد

حسینی، عضو هیئت مدیره و نماینده هیئت مدیره در کمیته حمایت حقوقی و قضایی در پاسخ به این سوال که به چه اتهامی احضار شد، گفت: هنوز هیچ حکمی داده نشده است ، فعلاً برای بازجویی می‌رود و صحبت می‌شود‌ ممکن است چند ساعت بازجویی شود و به منزل برگردد.

به گفته حسینی، معمولاً بازجو می‌تواند تا ۲۴ ساعت او را نگه دارد و بعد اگر شرایط باشد، یا آزاد می‌شود یا برای بازداشت منتقل می‌شود. این روال کلی احضار‌ها و بازداشتی است.

عضو هیئت مدیره و نماینده هیئت مدیره در کمیته حمایت حقوقی و قضایی خانه سینما افزود: سازمان سینمایی هم در جریان این اخبار قرار گرفتند و قول پیگیری دادند، امیدواریم زودتر بازجویی انجام شود، ما فکر نمی‌کنیم قرار بر بازداشت باشد شاید در حد بازجویی باشد و برگردد. موارد دیگری هم بوده که بعضی‌ها را احضار کردند و بازجویی شدند. بعضی‌ها هم بعد از بازجویی به منزلشان برگشتند. در این مدت این‌گونه بوده است.

میترا حجار برای بازجویی احضار شد

نماینده هیئت مدیره در کمیته حمایت حقوقی و قضایی خانه سینما در پاسخ به این سوال که او اخیراً موضع‌گیری جدیدی داشت، گفت: من از وکیلشان پرسیدم که علت چه بوده است. وکیل این بازیگر گفت که در روزهای گذشته او هیچ پستی نگذاشته است. فکر می‌کنم برای بار اول هم احضار می‌شود.