مل گیبسون: پایان اسرائیل نزدیک است

مل گیبسون: پایان اسرائیل نزدیک است

کارگردان مطرح آمریکایی با انتشار تصویری از پرچم درحالیکه بجای ستاره داوود، ساعت شنی در حال اتمام وقت قرار داده شده، در صفحه خود نوشت: پایان نزدیک است و آنها این را می دانند، به همین دلیل هر چیزی را که سر راهشان است نابود می کنند.

مل گیبسون: پایان اسرائیل نزدیک است