مریم مومن هم موتور سوار شد!

مریم مومن هم موتور سوار شد!

بعد از صحبت هایی که در مورد احتمال گواهینامه دادن به زنان برای موتور سواری مطرح شده است، در یک فیلم موتور سواری کرد.

حالا و بعد از چند روز بازیگر صداوسیما هم تصویری روی موتور منتشر کرده که می بینید.

مریم مومن هم موتور سوار شد!