محمود شهریاری بازداشت شد

محمود شهریاری بازداشت شد

به جهت هم‌صدایی با دشمن شد.

در پی اعلام جرم علیه برخی از به جهت تشویق به و هم‌صدایی با دشمن، محمود شهریاری مجری سابق صدا و سیما با صدور دستور قضائی ساعتی پیش بازداشت شد.

محمود شهریاری بازداشت شد