ماجرای ۳۵۰ زن خوزستانی زیر آفتاب داغ در «دست ناپیدا»

ماجرای ۳۵۰ زن خوزستانی زیر آفتاب داغ در «دست ناپیدا»

‌ اظهار کرد: عمده بازیگرانی که در دست ناپیدا ایفای نقش می‌کنند خوزستانی هستند و به جز چند نفر محدود بازیگر مرد، مابقی زنان خوزستانی هستند که در آن ایفای نقش خواهند کرد.
او گفت: در این فیلم به این دلیل بازیگران از بین زنان خوزستانی انتخاب شده‌اند که در واقع نقش خود را قرار است بازی کنند. پس از طی مراحل پیش‌تولید، کار فیلمبرداری دست ناپیدا آغاز می‌شود.
به گفته کارگردان دست ناپیدا، این فیلم در خوزستان و شهر اهواز در حاشیه رودخانه کارون فیلمبرداری می‌شود. او پیشتر گفته بود: در دست ناپیدا به همراه ۲۰۰ نفر از زنان جنوب و برخی از بازیگران به رودخانه کارون می‌زنیم و لباس می‌شوییم.
به گفته شاه‌حسینی، این فیلم، اثری جذاب و روایت زندگی زنانی است که زمان جنگ در کارون لباس می شستند. وی ادامه داد: نمونه اش کتاب حوض خون است اما این فیلم ربط زیادی به آن ندارد. محور همان است و زندگی زنانی را به تصویر می‌کشد که به کارون می زنند. این فیلم روایت‌گر زندگی زنی است که ۲۰۰ فانوسقه خونین روی دوش دارد و همه را در آب کارون شسته و آنها را به جبهه می فرستد.

ماجرای ۳۵۰ زن خوزستانی زیر آفتاب داغ در «دست ناپیدا»

«دفاع مقدس مساله شخصی انسیه شاه‌حسینی است». او این را گفته و تاکید کرده در سال‌های جنگ چیزهایی در شرایط آن سال‌ها دیدم و انسان‌هایی را شاهد بودم که پشت خاکریزها به پیغمبری رسیده بودند. آنچه دیده‌ام را باید بازگو کنم و اگر آن اتفاق‌ها و انسان‌ها و شرایط سال‌های دفاع مقدس را به تصویر نکشم گناه کرده‌ام.