ماجرای پر از حاشیه و پر افت وخیز ازدواج خانم بازیگر!

ماجرای پر از حاشیه و پر افت وخیز ازدواج خانم بازیگر!

آرام جعفری در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰ عکس برش زده‌ای از خود انتشار و نوشت: یه عکس نصفه نیمه واسه روزگار نصفه نیمه …

شایعه ازدواج و عقد آرام جعفری

اما او چندین روز بعد در تاریخ ۲۴ مرداد پس از این که عکسش جلب توجهی هم نکرد، با تگ کردن خود و شخصی بنام «دکتر افشین وطن خواه» مورد توجه قرار گرفت و همه منتظر خبر رسمی ازدواج آن‌ها شدند.

وی در این استوری از شکلک‌های شادی و حلقه نامزدی استفاده کرد و البته پس از چند دقیقه آن را حذف کرد.

آرام جعفری دقایقی بعد اعلام کرد مرد درعکس منتشر شده او، دایی‌اش بوده و اصلا ماجرای ازدواج وی صحت ندارد.

با این حال پس از وایرال شدن این عکس با عنوان ازدواج آرام جعفری تکذیبیه ویدئویی منتشر کرد و از آن به عنوان شوخی یاد کرد.

اما حدود دو ماه بعد که همه چیز به دست فراموشی سپرده شده بود، خانم بازیگر فیلمی از مراسم عقد منتشر کرد.

او باز هم این ویدئو را به سرعت پاک کرد اما ویدئو در فضای مجازی پخش شد و حتی نوع «بعله» گفتن ایشان هم بسیار مورد توجه قرار گرفت.

واکنش مرد منشن شده

دکتر افشین وطنخواه مردی که حضورش در کنار آرام جعفری در عکس‌های ویدئوها و همچنین منشن شدنش حاشیه‌هایی برای او به همراه داشت نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

ماجرای پر از حاشیه و پر افت وخیز ازدواج خانم بازیگر!

واکنش بعدی دکتر وطنخواه و آرام جعفری

پس از این که آتش شایعه‌ها در مورد آرام جعفری و افشین وطن خواه خاموش نشد، با وجود تکذیب آرام جعفری و متن نسبتا تند افشین وطنخواه، این مرد دوباره نسبت به این موضوع واکنش شدیدی نشان داد.

ماجرای پر از حاشیه و پر افت وخیز ازدواج خانم بازیگر!

افشین وطنخواه با عکسی از گواهی‌عدم ازدواج خود منتشر کرد و سعی کرد به شایعات پایان دهد.

او رابطه با آرام جعفری در مقطعی از زمان را تکذیب نکرد اما وشت که هیچگاه ازدواج نکرده و تصاویر او و آرام جعفری در لباس عروس ساختگی بود و جنبه رسمی نداشته است.

واکنش نهایی آرام جعفری

ماجرای پر از حاشیه و پر افت وخیز ازدواج خانم بازیگر!

پس از این بود که آرام جعفری در صفحه شخصی‌اش نوشت:

«تمام عزیزان و دوستان آشنایانی که واقعا از کنجکاوی به معرض جنون رسیدن خواستم اطلاع بدم اینجانب آرام جعفری در حال حاضر متاهل نیستم و لطفا بس کنید قضاوت رو زندگی جاریست.»