ماجرای بازجویی بهروز وثوقی توسط پرویز ثابتی

ماجرای بازجویی بهروز وثوقی توسط پرویز ثابتی

گفت "شب یک کامیون تو را به دیوار می کوبد و می کشد و فردا روزنامه ها می نویسند که مست بود و تصادف کرد و مرد.

یک میلیون راه دیگر برای کشتنت وجود دارد." من چنان ترسیدم که تا هفت هشت ماه…

حجم ویدیو: 8.92M | مدت زمان ویدیو: 00:02:51