عکس صمیمی بازیگر پایتخت با ایرج طهماسب

عکس صمیمی بازیگر پایتخت با ایرج طهماسب

در نمایشگاه نقاشی حضور یافت.

او نوشت: روز گذشته از نمایشگاه نقاشی ایرج طهماسب دوست هنرمندم دیدن کردم و از تماشای آثار ایشون بسیار لذت بردم و استقبال باشکوهی هم از کارهاشون شده بود.

عکس صمیمی بازیگر پایتخت با ایرج طهماسب