عکسی از خلوت عمو پورنگ

عکسی از خلوت عمو پورنگ

او در یک خانواده پر جمعیت از پدری آذری زبان اهل خلخال و مادری شمالی اهل به دنیا آمد. به همین دلیل است که عمو پورنگ در اجراهای خود گاهی او به زبانهای گیلکی و ترکی صحبت می کند.

عکسی زیبا با حس و حال معنوی از در حال نماز خواندن را مشاهده می کنید.

عکسی از خلوت عمو پورنگ