عمو پورنگ از آلودگی هوا فرار کرد

عمو پورنگ از آلودگی هوا فرار کرد

در صفحه شخصی اش نوشت:

هیچ جایی مثل خونه های قدیمی با صفا نیست !

خوش بحال کسانیکه عمری تو این خونه ها زندگی کردن ، جمعشون جمع بود ، خنده و شادی حتی غمهاشونم با هم و کنار هم بود ..!

زندگی مدرنیته همه چی رو ازمون گرفت ..افسوس !!

حجم ویدیو: 15.01M | مدت زمان ویدیو: 00:00:55