طعنه معنادار محمد اصفهانی به خواننده خارج از کشور

طعنه معنادار محمد اصفهانی به خواننده خارج از کشور

محمد اصفهانی دیشب در کنسرت بوستان آب و آتش گفت: با که در خارج از ایرانند و برای ایرانی بودن خود ارزشی قائل نیستند و آواز خلیج فارس را نمیخوانند،کاری ندارم. به مناسبت روز خلیج فارس، «ای ایران» را با افتخار اجرا می‌کنم.

محمد اصفهانی