شفیعی کدکنی در کنار مزار محمدرضا شجریان+عکس

شفیعی کدکنی در کنار مزار محمدرضا شجریان+عکس

محمدرضا ، ادیب، نویسنده، پژوهشگر، استاد دانشگاه تهران و شاعر به تازگی سر مزار رفت. اون با انتشار عکسی از این اتفاق نوشت:

«آوازِ زندگی را

با هر مرکّبی که نوشتیم

بزدودش این پلیدکِ غدّارِ بدگمان

وِمروز

آموختیم از تو

که با مرگی این‌چنین

آوازِ زندگی را

باید نوشت و

رفت

تا جاودان بماند در زیر آسمان.

محمدرضا شفیعی کدکنی»

شفیعی کدکنی در کنار مزار محمدرضا شجریان+عکس