سفر خواننده مشهور آذربایجانی به ایران

سفر خواننده مشهور آذربایجانی به ایران

یک خانم آذربایجانی به ایران سفر کرد و تصاویری از خود در اماکن مقدس کشورمان به اشتراک گذاشت.

شبنم تووزلو، خواننده معروف آذربایجانی چند روزی است که به ایران سفر کرده و پس از حضور در تهران به قم و مشهد رفته است.

سفر خواننده مشهور آذربایجانی به ایران

شبنم تووزلو

سفر خواننده مشهور آذربایجانی به ایران