سرویس ای پی وی

VoIP از زمانی که برای اولین بار در اواسط دهه 1990 توسعه یافت،  خرید اکانت ایپی تی وی  به ویژه برای مشتریان تجاری، بسیار رشد کرده است. تا سال 2013، محبوب ترین سرویس VoIP، اسکایپ، ادعا کرد که حدود 300 میلیون کاربر فعال دارد (تجربه خود من نشان می دهد که حدود 50 تا 100 میلیون نفر ممکن است در هر زمانی وارد سیستم شوند). تعیین مجموع کلی فعلی دشوار است، به ویژه به این دلیل که برخی از افراد چندین حساب اسکایپ دارند (من باید بیش از نیم دوجین برای اهداف مختلف داشته باشم). در سال 2016 ، اسکایپ رشد گسترده ای ر Ip tv   ا در استفاده از برنامه های تلفن همراه گزارش داد : “ما به یک میلیارد دانلود موبایل Skype رسیده ایم” و فاش کردصدها کاربر آن از زمان انتشار تماس تصویری آن در 10 سال قبل، “نزدیک به دو تریلیون دقیقه تماس تصویری” داشته اند. با این حال،    خرید ای پی تی وی  این ارقام مبهم (چند نفر که دو بار در یک دستگاه یا چندین بار در دستگاه های مختلف دانلود شده اند؟) اطلاعات بسیار کمی در مورد استفاده از VoIP در سراسر جهان نشان می دهد. این واقعاً تعجب آور نیست وقتی در نظر بگیرید که این فناوری بسیار پیشرفته‌تر از تلفن سنتی است، جایی که خطوط تلفن واقعی و فیزیکی وجود دارد که می‌توانید آنها را حساب کنید.

در مورد استفاده کلی از VoIP در سراسر جهان چه چیزی می توانیم به دست آوریم؟ در اینجا چند آماری است که در چند سال گذشته موفق به جمع آوری آنها شده ام:

در ژوئیه 2009، اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) گزارش داد که 34.6 میلیون مشترک VoIP در اروپا وجود دارد که حدود   ای پی تی وی  یک چهارم تمام مشترکان تلفن ثابت از VoIP به جای PSTN استفاده می کنند. متأسفانه وبلاگ اخبار و آمار ITU در مورد ارقام فعلی اطلاعات بسیار کمی به ما می دهد.
تصویر مشابهی در ژاپن ظاهر شده است، جایی که شبکه های تلفن همراه سریع به طور گسترده در دسترس هستند و حدود یک سوم تمام تماس های تلفنی اکنون توسط VoIP انجام می شود.