دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) برای روز دختر

دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) برای روز دختر

در سحرگاه امروز یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از جدیدترین میدان ولیعصر (عج) تهران به مناسبت روز دختر با شعار، گلشن شود آنجا که تو باشی رونمایی شد.

دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) برای روز دختر