دارا حیایی داماد شد؟/ عکسهای عروسی دارا حیایی

دارا حیایی داماد شد؟/ عکسهای عروسی دارا حیایی

دارا حیایی پسر امین حیایی از ازدواج اولش با مونا بانکی پور است. دارا شغل پدرش را ادامه داده به بازیگری مشغول است.​

عکس های جدید دارا حیایی بازیگر سریال ازسرنوشت و شکی که در دل کاربران انداخت دارا حیایی با انتشار این عکس ها نوشت : حالا چیکار کنیم؟

دارا حیایی داماد شد؟/ عکسهای عروسی دارا حیایی

دارا حیایی داماد شد؟/ عکسهای عروسی دارا حیایی