خبر جدید از حال فعلی منوچهر والی زاده

خبر جدید از حال فعلی منوچهر والی زاده

فرشید شکیبا مدیر واحد دوبلاژ تلویزیون با اشاره به وضعیت جسمانی ه دوبلور باسابقه به خبرنگار مهر بیان کرد: حال عمومی منوچهر والی زاده خدا را شکر رو به بهبود است و امیدواریم به زودی بهبودی کامل را به دست بیاورد.

شکیبا درباره وضعیت فعلی این دوبلور در بیمارستان نیز بیان کرد: منوچهر والی زاده از بخش مراقبت‌های ویژه به بخش عمومی منتقل شده است و امیدواریم چند روز دیگر مرخص شود.

6001529