خاطره برق‌گرفتگی صابر ابر در 38 سال پیش+ عکس

خاطره برق‌گرفتگی صابر ابر در 38 سال پیش+ عکس

با به اشتراک گذاشتن یک عکس از دوران کودکی‌اش و بازگو کردن یک خاطره، صفحه اینستاگرامش را به روز کرد.

او در توضیح این عکس که مربوط به دوره کودکی اوست، نوشت:

«این منم

سی و هشت سال پیش

یک ساعت بعد از این عکس با سنجاق موی مامان، دچار برق گرفتگی شدم و تا امروز این شُد شعار زندگیم «مثل اسب کار کُن و مثل سَگ آدم باش»

دوستتون دارم و در کنارِ شما خوش‌بختم.

پ ن/ سنجاق را تا ته کردم در پریز برق اتاقم و همین‌طور که چهار دست و پا تند تند از اتاق خارج می‌شدم صدایی از دهانم در می‌آمد شبیه به واژه ویژژژژژژژژ، من هنوز در ویژَم، تند و بی‌قطع و سریع

و عاشق»

خاطره برق‌گرفتگی صابر ابر در 38 سال پیش+ عکس