“خائن‌کشی” مسعود کیمیایی پروانه نمایش گرفت

"خائن‌کشی" مسعود کیمیایی پروانه نمایش گرفت

شورای فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر با صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های:‌ «سلوک» به تهیه کنندگی علی اوجی و کارگردانی عباس رافعی،‌ «حدود ساعت 8 صبح» به تهیه کنندگی و کارگردانی و «خائن‌ کشی» به تهیه کنندگی علی اوجی و کارگردانی موافقت کرد.

"خائن‌کشی" مسعود کیمیایی پروانه نمایش گرفت