حضور شهاب حسینی در اردوی تیم‌های ملی کشتی

حضور شهاب حسینی در اردوی تیم‌های ملی کشتی

روز گذشته (7 فروردین) در حالی که استارت اردوهای تیم‌های ملی آزاد و فرنگی از پنجم و ششم فروردین ماه برای حضور در زده شده، هنرمند باسابقه سینما و تلویزیون که این روزها سریال پرطرفدار « » را در نمایش خانگی دارد، میهمان علیرضا دبیر در فدراسیون بود که علاوه بر بازدید از امکانات فدراسیون و ساختمان جدید، در اردوی تیم‌های ملی حاضر شد.

سؤال مشترک و تکراری اردونشینان کشتی از این بازیگر درباره پایان سریال «پوست شیر» بود و اینکه چه کسی قاتل ساحلِ این سریال است که حسینی پاسخ جالبی به یکی از مربیان تیم ملی داد و گفت، ما تا ثانیه آخر کشتی شما را نگاه می‌کنیم، شما هم صبر کنید تا پایان فیلم مشخص شود.

حضور شهاب حسینی در اردوی تیم‌های ملی کشتی