حرکت جدید و معنادار یکتا ناصر علیه منوچهر هادی

حرکت جدید و معنادار یکتا ناصر علیه منوچهر هادی

بازیگر سینما بعد از حواشی اختلاف اخیرش با بر سر فرزندشان عکسی از دخترش منتشر کرد.

یکتا ناصر با انتشار تصویری در کنار دخترش نوشت: خوش بوترین عطر جهان برای التیام قلب یک مادر بوی فرزندش است. سال من و سوفیا امروز تحویل شد. هرچند که راه ما ادامه دارد.

حرکت جدید و معنادار یکتا ناصر علیه منوچهر هادی1