حرف های تلخ مونا مهرجویی در مراسم بدرقه پدر و مادرش

حرف های تلخ مونا مهرجویی در مراسم بدرقه پدر و مادرش

در مراسم بدرقه پیکر و گفت:

«نمی دانم چی می‌توانم به زیان بیاورم. الان تنها احساسی که دارم این هست که مامان بابا کنارم ایستادن و شانه‌هایم را گرفتند و از من می‌خواهند سرپا بمانم. مطمئنم از اینکه کنارم هستند و به قول بابا قاتلین واقعا میان ماست.

حرف های تلخ مونا مهرجویی در مراسم بدرقه پدر و مادرش