حرف‌های عاشقانه هادی چوپان پای باجه تلفن خیابانی

حرف‌های عاشقانه هادی چوپان پای باجه تلفن خیابانی

استوری جدیدی در صفحه شخصی‌اش به اشتراک گذاشته که او را در حال مکالمه کردن با کسی پای باجه تلفن عمومی نشان می‌دهد. نکته جالب این استوری جالب جملات عاشقانه‌ای است که این قهرمان برجسته کشور خطاب به خداوند و به زبان انگلیسی منتشر کرده است.

حرف‌های عاشقانه هادی چوپان پای باجه تلفن خیابانی