تیپ متفاوت هادی چوپان با لباس محلی

تیپ متفاوت هادی چوپان با لباس محلی

، قهرمان ایرانی پرورش اندام تصویری از خودش با لباس محلی بختیاری منتشر کرد.

چوپان که سابق قهرمانی در مستر المپیا را در کارنامه دارد، اخیرا توانست در 2 مسابقه آرنولدکلاسیک آمریکا و انگلیس هم عنوان قهرمانی را کسب کند.

تیپ متفاوت هادی چوپان با لباس محلی