تقویم نجومی امروز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

تقویم نجومی امروز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

امروز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت / ثور ۱۴۰۳ برابر با ۲۱ شوال ۱۴۴۵ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ است. روز سه شنبه طبق روایات متعلق است به حضرت امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام سفارش شده تا اعمال نیک و خیر خود را در این روز به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.در ادامه و تقویم همسران امروز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ارائه شده است.

مناسبت‌ها و احکام دینی و اسلامی

صدقه اول صبح مطلوب است و رفع نحوست کند. بیمار امروز زود خوب شود. مسافرت مسافرت خوف حادثه دارد و سودی ندارد و در صورت ضرورت همراه صدقه انجام شود. زایمان مناسب زایمان نیست.

احکام نجوم

امروز قمر در برج جدی است و برای امور زیر خوب است:

وام و قرض دادن و گرفتن.

از شیر گرفتن کودک.

برداشت محصولات کشاورزی.

تشکیل شرکت و تاسیس موسسه.

و کندن چاه و کانال خوب است.

نوشتن حرز و سایر ادعیه و نماز و بستن آن برای اولین بار مناسب نیست.

مباشرت امشب

مباشرت و زفاف عروس خوب نیست.

اصلاح سر و صورت

طبق روایات، اصلاح مو (سروصورت) در این روز از ماه قمری، باعث دولت می‌شود.

تقویم نجومی امروز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

حجامت خون دادن فصد زالو انداختن

خون دادن یا حجامت در این روز از ماه قمری، باعث روشنی دل می‌شود.

ناخن گرفتن

سه شنبه برای گرفتن ناخن، روز مناسبی نیست و در روایتی گوید باید بر هلاکت خود بترسد.

دوخت و دوز

سه شنبه برای بریدن، و دوختن لباس نو روز مناسبی نیست و شخص، از آن لباس خیری نخواهد دید (به روایتی آن لباس یا در آتش میسوزد یا سرقت شود و یا شخص، در آن لباس مرگش فرا رسد) (خرید لباس اشکال ندارد) (کسانی که شغلشان خیاطی است میتوانند در روز‌های خوب بُرش بزنند و در روز‌های دیگر ان را تکمیل کنند

وقت استخاره در روز سه‌شنبه

از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۱۲ ظهر و بعداز ساعت ۱۶ عصر تاعشای آخر (وقت خوابیدن)

تعبیر خواب

تعبیر خوابی که امشب شبِ چهار شنبه دیده شود طبق ایه‌ی ۲۲ سوره مبارکه "حج" است.

کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها…

و از معنای آن استفاده می‌شود که برای خواب بیننده پیش امدی است که موجب ملال خاطر وی می‌شود و هر چه سعی کند از آن خلاص نگردد صدقه بدهد تا رفع گردد؛ و شما مطلب خود را در این مضامین قیاس کنید.

ذکر روز سه‌شنبه

یا ارحم الراحمین ۱۰۰ مرتبهه

ذکر بعد از نماز صبح ۹۰۳ مرتبه یاقابض که موجب رسیدن به آرزو‌ها میگردد.

روز سه شنبه طبق روایات متعلق است به حضرت امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام سفارش شده تا اعمال نیک و خیر خود را در این روز به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.