تقویم سال ۱۴۰۳ + تعطیلات و مناسبت‌ها

تقویم سال ۱۴۰۳ + تعطیلات و مناسبت‌ها

روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ است و کم کم به استقبال بهار و سال ۱۴۰۳ می‌رویم. لحظه شمسی ساعت ۶ و ۳۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه روز چهارشنبه یکم فروردین ۱۴۰۳ برابر با ۲۰ مارس ۲۰۲۴ میلادی و ۹ رمضان ۱۴۴۵ قمری است.

با توجه به اینکه اسفند ماه ۱۴۰۳ سی روز کامل است و این سال دارای ۳۶۶ روز است، پس سال ۱۴۰۳ کبیسه است.

در ، سال‌ها بر اساس نام ۱۲ حیوان، نامگذاری می‌شوند و برای هر سال نام یک حیوان در نظر گرفته شده است. نماد حیوان سال ۱۴۰۳ نیز نهنگ (یا طبق برخی منابع دیگر، اژد‌ها) است.

تقویم سال ۱۴۰۳ + تعطیلات و مناسبت‌ها

مناسبت‌های سال ۱۴۰۳

فروردین ۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ خرداد ۱۴۰۳ تیر ۱۴۰۳ مرداد ۱۴۰۳ شهریور ۱۴۰۳ مهر ۱۴۰۳ آبان ۱۴۰۳

آذر ۱۴۰۳

دی ۱۴۰۳ بهمن ۱۴۰۳ اسفند ۱۴۰۳