تصویر علی دایی با لباس استقلال در اردبیل

تصویر علی دایی با لباس استقلال در اردبیل

اسطوره که چندی پیش در مصاحبه ای اعلام کرده بود پیش از پیوستن به ، طرفدار بوده است، دوران حرفه ای فوتبال خود را هم در تیم استقلال اردبیل آغاز کرده است. تصویر زیر هم دایی را در اوایل دهه ۷۰ در لباس آبی این تیم نشان می دهد.

تصویر علی دایی با لباس استقلال در اردبیل