تصویر جدید ترلان پروانه در کنار مادر جوانش

 تصویر جدید ترلان پروانه در کنار مادر جوانش

این استوری اما به صورت ویژه مورد توجه کاربران قرار گرفت و حسابی جنجال به راه انداخت. کاربران در فضای مجازی از اینکه جوانی مادر ترلان پروانه به شدت تعجب کرده بودند و بسیاری حتی معتقد بودند مادر پروانه، در سن و سال خواهر اوست.

 تصویر جدید ترلان پروانه در کنار مادر جوانش