تصویری متفاوت از هوشنگ ابتهاج

  تصویری متفاوت از هوشنگ ابتهاج

(سایه) شاعر پرآوازه ایرانی امروز در ۹۴ سالگی در آلمان درگذشت.تصویری دیده‌نشده از او بدون ریش و سبیل در امروز پربازدید شده است.

هوشنگ ابتهاج