تصویب ایجاد شهرک تلویزیونی از سوی مجلسی‌ها

تصویب ایجاد شهرک تلویزیونی از سوی مجلسی‌ها

– رئیس سازمان صدا و سیما – با اشاره به مصوبات کمیسیون مجلس، در اظهارنظری در فضای مجازی، نوشت:

"دو روز در کمیسیون تلفیق حضور پیدا کردم. آنچه دیدم جدال‌های عالمانه، کارشناسانه و دلسوزانه نمایندگان مجلس در دفاع از پیشرفت کشور و حقوق مردم و کمک به دولت بود.

مجلسی‌ها خدا قوت! "

تصویب ایجاد شهرک تلویزیونی از سوی مجلسی‌ها

بر اساس این گزارش، در همین راستا احمد راستینه – نماینده مجلس – هم در اظهارنظری جداگانه در فضای مجازی، نوشته است:

"در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم احکام موثر و سازنده‌ای در راستای تقویت بنیه فرهنگی کشور، تقویت فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی مسجدمحور، حمایت از تولید پویانمایی و بازی رایانه‌ای ویژه کودک و نوجوانان، حمایت از صنایع خلاق فرهنگی، ایجاد شهرک سینمایی و تلویزیونی تصویب شد.