تاریخ و ساعت دقیق پخش جومونگ 3

تاریخ و ساعت دقیق پخش جومونگ 3

این سریال ادامه‌ای برای داستان نخستین فرمانروایان امپراتوری گوگوریو است و روایتگر ادامه دوران حکمرانی موهیول، نوه جومونگ است.

سریال « : جا میونگ گو» از ۲۹ اسفند ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود.

تاریخ و ساعت دقیق پخش جومونگ 3