«بهروز بقایی» داماد کدام بازیگر معروف ایرانی بوده است؟

«بهروز بقایی» داماد کدام بازیگر معروف ایرانی بوده است؟

اولین بار با آزیتا احمدی متولد 1337، دختر زنده یاد بازیگر قدیمی ازدواج کرد ، ثمره این ازدواج یک پسر متولد 1360 به نام بهرنگ می باشد.

«بهروز بقایی» داماد کدام بازیگر معروف ایرانی بوده است؟

ازدواج دوم

آقای بقایی بعد از طلاق از همسر اولش با پرستو گلستانی ازدواج کرد ، این زوج در سال 1375 در مجموعه نوعی دیگر باهم همکار بودند ، این زندگی مشترک نیز بعد از مدتی به طلاق ختم شد.

دلیل جدایی پرستو گلستان

به هر حال ما همگی به دنبال خوشبختی هستیم. راه های متفاوتی هم برای دست یافتن به این خوشبختی وجود دارد. یکی از این راه ها ازدواج و تشکیل خانواده است.

اما گاه به جایی می رسی که می بینی آنچه را که می خواستی به دست نیاوردی و خب من هم نمی خواهم کسی را مقصر بدانم. بعضی وقت ها نمی شود و باید از صفر شروع کرد. خب من هم از صفر شروع کردم.

ازدواج سوم

بهروز بقایی پس از جدایی از پرستو گلستانی با همسر سومش ندا قاسمیان ازدواج کرد.