بستری شدن کارگردان مطرح در بیمارستان

بستری شدن کارگردان مطرح در بیمارستان

کیوان کثیریان عضو انجمن و از نزدیکان و آَشنایان مستانه مهاجر و تهیه‌کننده سینما درباره وضعیت این هنرمند گفت: مستانه مهاجر به دلیل حمله قلبی شب گذشته (دوشنبه ۲۳ بهمن ماه) در بخش آی‌سی‌یو یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.

بستری شدن کارگردان مطرح در بیمارستان

وی افزود: من هنگام غروب به صورت تلفنی با او صحبت کردم و حالش خوب است، اما این موضوع به دلیل فشار عصبی بر او عارض شده است‌ و ممکن است فردا به بخش منتقل شود.

در حال حاضر فیلم سینمایی «جوجه تیغی» به کارگردانی مستانه مهاجر روی پرده سینماهاست.