اولین پست مجری اعجوبه‌ها بعد از فوت همسر و فرزند+عکس

اولین پست مجری اعجوبه‌ها بعد از فوت همسر و فرزند+عکس

، مجری برنامه اعجوبه‌ها در واکنش به فوت همسر و فرزندش در صفحه خود نوشت:

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود.

اولین پست مجری اعجوبه‌ها بعد از فوت همسر و فرزند+عکس