اشک های بی‌امان هنرمندان در مراسم تشییع «شهرام عبدلی»/ گزارش تصویری

افکار افکار

مراسم تشییع شهرام عبدلی با حضور خانواده و جمعی از هنرمندان در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

مراسم تشییع ، بازیگر تلویزیون، تئاتر و سینما که روز گذشته در سن ۴۶ سالگی درگذشت، امروز یکشنبه هفتم اسفند (١۴٠١) با حضور خانواده و جمعی از در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

کد خبر: 1165136

 • 170210698__RNA1491
 • 170210700__RNA1498
 • 170210701__RNA1483
 • 170210702__RNA1580
 • 170210703__RNA1576
 • 170210704__RNA1587
 • 170210705__RNA1571
 • 170210706__RNA1560
 • 170210707__RNA1623
 • 170210708__RNA1664
 • 170210709__RNA1674
 • 170210710__RNA1597
 • 170210711__RNA1606
 • 170210713__RNA1706
 • 170210714__RNA1745
 • 170210715__RNA1698
 • 170210716__RNA1756
 • 170210718__RNA1790
 • 170210719__RNA1804
 • 170210720__RNA1774
 • 170210721__RNA1847
 • 170210726__RNA2007
 • 170210727__RNA1921
 • 170210728__RNA1980
 • 170210729__RNA2012
 • 170210731__RNA1829
 • 170210732__RNA2038
 • 170210733__RNA2084
 • 170210736__RNA2152
 • 170210737__RNA2155