استوری بیرانوند علیه شایعات سربازی

استوری بیرانوند علیه شایعات سربازی

در عکسی که در استوری اینستاگرام خود منتشر کرده، از تحصیل خود در دانشگاه آزاد خرم آباد در رشته خبر داده تا به این ترتیب مشخص شود فعلا مشمول خدمت سربازی نیست.

استوری بیرانوند علیه شایعات سربازی