آزاده صمدی تهیه کننده شد

آزاده صمدی تهیه کننده شد

فیلمنامه‌های بلند داستانی «ترس از اشک‌های واقعی» به ، کارگردانی و نویسندگی امیراحمد قزوینی و «آرزوی اسب چوبی» به تهیه‌کنندگی پیام مهرنوش، کارگردانی کمال حاج دینی مقدم و نویسندگی کمال حاج دینی مقدم و مجید حاتمی پروانه ساخت دریافت کردند.

هچنین فیلمنامه بلند مستند «حوت» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی سالار نسبی طهرانی موافقت شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی سازمان سینمایی را اخذ کرد.