آتش‌نشان فداکار برادر زن «حاج محمود کریمی» بود

آتش‌نشان فداکار برادر زن «حاج محمود کریمی» بود

داوود کریمی فرزند حاج‌ مداح اهل‌بیت توضیح داده آتش‌نشان فداکاری که در جریان آتش‌سوزی خیابان بهار عروج کرد دایی اوست.
او در صفحه اینستاگرامش نوشت:
یکبار به او گفتم تو الان رئیس ایستگاهی اصلا وظیفه‌ات نیست داخل حریق بروی! خندید و گفت من نروم؟ بچه‌های مردم را بفرستم در دل آتش؟ آن‌ها هم مثل من هستند و من هم مثل آن‌ها. تا توانش را دارم می‌روم در دل میدان.
همیشه و در هر شرایط و خطری نفر اول می‌رفت در دل حریق، حتی قبل از نیروهایش. یادم نمی‌رود روز پلاسکو شیفتش نبود ولی رفت سر حادثه و چهار روز خانه نیامد. یادم نمی‌رود بعد از پلاسکو یک روزه ۱۰ سال پیر شد. یادم نمی‌رود روزپلاسکو به او زنگ زدم و برداشت و گفت زنده‌ام و قطع کرد. افتخار ما هستی، تو فهمیدی همه چیز جای دیگری‌ست.

آتش‌نشان فداکار برادر زن «حاج محمود کریمی» بود

آتش‌نشان فداکار برادر زن «حاج محمود کریمی» بود